เกี่ยวกับเรา

>ABOUT US


ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.กฤษกรณ์ เอ็นจิเนียริ่ง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 โดยคุณ กฤษกร ภัทติวงค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและนำเข้าอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ วัสดุก่อสร้าง เคมีภัณฑ์ เครื่องมืออุตสาหกรรม เป็นต้น ตลอดระยะเวลาเรามุ่งเน้นเรื่องการจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีคุณภาพสู่กลุ่มลูกค้าทุกประเภท 

>การจำหน่ายสินค้าแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.กฤษกรณ์ เอ็นจิเนียริ่ง พร้อมไปอีกขั้นด้วยการเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าในระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์( www.kkitsakorn.co.th) เพื่อให้ง่ายต่อการสั่งซื้อสินค้าและเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าที่เข้าติดต่อใช้บริการ
>วิสัยทัศน์

"มุ่งเน้นการเป็นผู้นำในด้านการจัดจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์"

>พันธกิจ
 

-ยึดความพึงพอใจของลูกค้าเป็นที่ตั้ง
-จำหน่ายสินค้าที่ดีและมีคุณภาพ
-ซื่อสัตย์และจริงใจกับลูกค้า
-ให้การช่วยเหลือด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นหลัง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.กฤษกรณ์ เอ็นจิเนียริ่ง
จำหน่าย ฮาร์ดแวร์ วัสดุก่อสร้าง เคมีภัณฑ์ เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องมือไฟฟ้า และวัสดุอุปกรณ์อีกมากมาย โทร 034-964600
logo1.png
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.กฤษกร เอ็นจิเนียริ่ง คือผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่าย ฮาร์ดแวร์ วัสดุก่อสร้าง 
เคมีภัณฑ์ เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องมือไฟฟ้าและวัสดุอุปกรณ์อีกมากมาย

 โทร 034-964600 , 034-342941
© 2017 Kkitsakorn. All Rights Reserved. Designed By Finexdesign